Uitlenen

Bibmateriaal uitlenen

De uitleen van alle materialen is gratis.

De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Een verlenging van de termijn is maximum 2 keer mogelijk voor zover de materialen niet door een andere lener zijn gereserveerd.

Het aantal materialen dat tegelijkertijd op een lenerspas kan worden uitgeleend, is beperkt tot 15 stuks.

Ook tijdschriften kunnen ontleend worden, behalve het recentste nummer van elke reeks. Omdat tijdschriften actuele informatie bevatten is het niet mogelijk om die te verlengen.

De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Voor informatie, begeleiding en andere hulp kan men steeds beroep doen op het personeel.

De bibliothecaris kan afwijkingen op de uitleenmodaliteiten toestaan, met name aan bezoekers die actief betrokken zijn bij de leesbevordering, aan instellingen van onderwijs of sociale welzijnszorg, aan bezoekers met beperkte mobiliteit, of naar aanleiding van promotieactiviteiten.